فرصت های شغلی

برای هدایت شدن به صفحه فرم استخدام روی عنوان شغلی مورد نظر کلیک کنید!
لطفا رزومه خود را به ایمیل job@kanikavan.com ارسال نمائید.
ردیف عنوان شغلی مدرک تحصیلی محل کار مهارتها
1 کارشناس و کارشناس ارشد زمین شناسی کارشناسی و کارشناسی ارشد زمین شناسی سایت دارای ببیش از 5سال سابقه در تهیه نقشه های زمین شناسی. تکتونیک و مدل های سه بعدی در معادن روباز-  دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ .
2 کارشناس اب شناسی کارشناسی هیدرولوژی و هیدروژئولوژی سایت/دفتر تهران دارای بیش از 7 سال سابقه در طراحی زهشکی و مدل سازی در معادن رو باز - دارای تخصص معدنو هیدروژئولوژی و هیدرولوژی .
3 کارشناس HSE لیسانس ایمنی و محیط زیست سایت/ دفتر تهران دارای بیش از 3 سال سبقه اجرایی HSE - دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ .
4 کارشناس کنترل پروژه کارشناسی کنترل پروژه سایت دارای بیش از 5 سال  سابقه و اشنا با برنامه ریزی های معدنی در معادن روباز- دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ .
5 کارشناس و کارشاس ارشد ژئوتکنیک کارشناسی و کارشاسی ارشد ژئوتکنیک سایت و دفتر تهران دارای بیش از 5 سال سابقه در تهیه گزارشات. نقشه ها و انجام عملیات های میدانی در معادن روباز - دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ .
6 کارشناس و کارشناس ارشد استخراج کارشناسی و کارشناسی ارشد معدن سایت دارای بیش از 5 سال سابقه نظارت در معادن رو باز - دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ . 
7 کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی سایت دارای بیش از 50 سال سابقه در تهیه نقشه ها و و مقاطع و مدل های زمین شناسیدر معادن روباز -دارای تجریات مشابه در معادن بزرگ . 
8 سرپرست سایت کارشناسی وکارشناسی ارشد سایتت دارای بیش از 10 سال سابقه طراحی و نظارت در معادن روباز - دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ .
9 تکنسین نقشه بردار فوق دیپلم نقشه برداری سایت دارای بیش از 5 سال سابقه  -  اشنا به نقشه برداری در معادن روباز - دارای تجریات مشابه در معادن  بزرگ. 
10 کارشناس نقشه بردار کارشناسی نقشه برداری سایت بیش از 10سال سابقه میکروژئودزی در معادن روباز - دارای تجربیات مشابه در معادن بزرگ .
« 1 2 » 
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید